Szállítási díjaink

16/2010/Szt. 3. § (4)/ISZ

Hogyan kell elszámolni a vevőink részére postai utánvéttel küldött termékek utáni utánvét díját, ha a számlában a termék eladási árát és a postai utánvét díját elkülönítetten tüntetjük fel? Tekinthető-e a postai szolgáltatás ebben az esetben közvetített szolgáltatásnak?

[76/2005. Számviteli kérdés]

A közvetített szolgáltatás számviteli törvény szerinti fogalmába a gazdálkodó által saját nevében vásárolt és a megrendelővel kötött szerződés alapján változatlan formában továbbértékesített szolgáltatások tartoznak bele akkor, ha a megrendelővel kötött szerződésből a közvetítés lehetősége, a megrendelőnek benyújtott számlából a közvetítés ténye egyértelműen megállapítható.

A kérdés szerinti esetben az eladó a postai szolgáltatást változatlan formában adja tovább a megrendelő részére. A közöttük lévő szerződéses kapcsolatban, ha az eladó felhívta a vevő figyelmét arra, hogy a megrendelt árucikket postai utánvéttel (azaz más vállalkozás közreműködő szolgáltatásnyújtásával) fogja megkapni, akkor a közvetítés lehetőségét a megrendelő elfogadta. Ha az eladó a számlában a postai szolgáltatás díját elkülönítetten, közvetített szolgáltatásként megjelölve szerepelteti, külön meghatározva és feltüntetve annak értékét, akkor az eladó számviteli elszámolásaiban közvetített szolgáltatásként számolhatja el annak összegét.

A konkrét számviteli elszámolásban a postai szolgáltatás eladóhoz beérkezett, elismert számlájának értékét a termékértékesítés teljesítésével egyidejűleg kell ráfordításként (eladott – közvetített – szolgáltatásként) könyvelni. Így biztosítható a közvetített szolgáltatás elszámolása során az eladónál a bevétel és a ráfordítás azonos időszakhoz történő hozzárendelése. A megrendelő a kapott termék beszerzési értékét növelő tételként számolja el a számlában megfizetett postai utánvét díját.

Az eladó számlakiállítása során a továbbszámlázott szolgáltatás általános forgalmi adókulcsának megállapításakor arra is figyelemmel kell lenni, hogy az áfatörvény 70. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint az adó alapjába a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás teljesítéséhez járulékosan kapcsolódó költségek is beletartoznak. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatás közvetített jellege ellenére nem az áfa-törvény 15. §-ának az előírásából következő eredeti kulcsával (postai szolgáltatásnál 25 százalék) adózik, hanem a főtevékenység adókulcsával (például könyvértékesítés esetén 5 százalék), amelyhez a közvetített szolgáltatás járulékosan kapcsolódik.

[2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdésének 1. pontja]